1. Ty myśl o Mnie, a Ja będę myślał o tobie.


2. Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.


3. Nadchodzi era ewangelizacji, jakiej Kościół nigdy dotąd nie widział.


4. Wszystko, cokolwiek mamy dobrego, jest własnością Bożą, nie zaś naszą zdolnością.


5. Pan Jezus jest wierny w Swej obietnicy. Tyle otrzymamy, o ile prosimy z ufnością, ile ufamy!


6. Łaska ogołocenia to szczególny dar Ducha Świętego, który przed swoim zstąpieniem na człowieka ogołaca go.


7. Niewielu ludzi pojmuje, czego Bóg mógłby w nich dokonać, gdyby w pełni Mu się oddali i pozwolili, żeby Jego łaska ich formowała.


8. Dlatego nic nie zyskał szatan z kuszenia ciebie, żeś nie weszła z nim w rozmowę. Czyń to nadal. Wielką Mi dziś oddałaś chwałę, walcząc tak wiernie.


9. Jeśli będzie ci źle i trudno, a On będzie milczał, pamiętaj, że milczenie jest tylko inną formą Jego słowa, a Jego nieobecność tylko inną formą ogarniającej cię nieustannie Obecności.


10. Cokolwiek czynimy, nigdy potem nie trzeba się zastanawiać, jakiej to było wartości, bo wtedy Jezus nie będzie miał takiej radości i zadowolenia jak wtedy, kiedy po spełnieniu jakiegoś czynu dusza samorzutnie przechodzi do innej czynności, bez zastanawiania się nad tym, co uczyniła, gdyż według prawdy nic nie uczyniła, tylko Jezus mieszkający w niej.


Dodaj komentarz