1. Ufność i wiara doskonalą się pośród lęków.


2. Ilekroć wychodziłem do ludzi, wracałem mniejszym człowiekiem.


3. Szatan nienawidzi ludzi radosnych i dzieci. Bo są odbiciem radości Pana.


4. Wiem, że Panu Jezusowi nie podoba się szukanie Jego pociech, a nie Jego samego.


5. Obietnica Pana Jezusa spełni się na pewno, gdyż Bóg nie zmienia swych przyrzeczeń i obietnic.


6. Prosić z wiarą oznacza posiadać pewność bez cienia wątpliwości, że uzdrowienie zostanie dokonane.


7. W duszy usłyszałam głos, że nie tylko sama prośba, ale i ofiara musi być złożona w intencji tych dusz.


8. Jak chore oko nie może znieść światła, tak serce pyszne, egoistyczne nie może znieść pokory u prostoty sprawiedliwego.


9. Szatan może się okrywać nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć, i tu się wydaje jego cała robota.


10. Jak bardzo ważną rzeczą jest nabożeństwo gorące do Ducha Świętego, tego nie można wypowiedzieć ani pojąć. (…) daje wprawność poznawania rzeczy Bożych nie przez rozumowanie, lecz przez intuicję.


Dodaj komentarz