# 201 Bariery

Kategorie Daily

1. Miłość to słowa potwierdzone uczynkami.


2. Wszelkie bariery są w naszej głowie. Helena Pyz


3. Młodzi ludzie znają reguły. Starzy ludzie znają wyjątki.


4. Cierpieć niesprawiedliwie to pożyczać Bogu. Raoul Follereau


5. Człowiek, który się nie uśmiecha nie jest człowiekiem poważnym.


6. Contra facta non valent argumenta. Wobec faktów argumenty muszą ustąpić.


7. Jeśli zamkniesz drzwi przed wszelkim błędem, prawda pozostanie za drzwiami.


9. Nigdy nie dowiemy się, ile nieszczęść na nas nie spadło, bo Bóg w sobie tylko znany sposób nas przed nimi uchronił.


8. Jeżeli zostawia się jedno dobro,aby szukać lepszego, traci się jedno i nie znajduje się drugiego. Franciszek Salezy


10. Słusznie miał głosić Marek Tulliusz Cyceron, że ‚większa jest trwałość dowcipu niż siły, więc chętnie oddałby dwa militarne triumfy za dobrze ułożoną mowę’.

Dodaj komentarz