# 196 Krok

Kategorie Daily

1. Tym się tylko żyje za co się umiera.


2. Mens sana in corpore sano. Juwenalis


3. Człowiek często kłamie tak, jak żyje: nieświadomie.


4. Prawdziwe słowa nie są miłe, miłe słowa nie są prawdziwe.


5. Konieczność uwalnia od męki wyboru. Rainer Maria Rilke


6. Lawina bieg od tego zmienia, Po jakich toczy się kamieniach. Czesław Miłosz


7. Jest jak żołnierz u Paska, który ’poszedł na wojnę, ze swoją fantazją się nie policzywszy’.


8. Good things come to those who wait. Dobre rzeczy zdarzają się tym, którzy umieją poczekać.


9. Bóg nie zapala wszystkich latarni, ale w miarę jak się kroczy, zapala następną, aby człowiek mógł uczynić kolejny krok.


10. Mądry człowiek to jest taki co widzi swoje sprawy na dwa dni do przodu, bardzo mądry na miesiąc, a bardzo bardzo mądry na całą wieczność.

Dodaj komentarz