1. Jeżeli chcesz naprawdę znaleźć Chrystusa, nie szukaj Go nigdy bez krzyża.


2. To, co dajemy ze smutną duszą i z przymusu, nie jest miłe i nie ma w tym nic sympatycznego.


3. Czy nasza modlitwa będzie wysłuchana, nie zależy od ilości słów, lecz od zapału naszych dusz.


4. Im cierpienie jest głębsze, im mniej jawi się oczom innym, tym bardzie raduje ono ciebie, mój Boże.


5. Pośród tego rozdartego wojnami, nienawiścią i niezgodą świata jest jedna nadzieja, Przenajświętsza Dziewica.


6. Są w naszym życiu momenty, w których powinniśmy odrzucić nawet pobożne nasze życzenia, aby zrobić, to co z Jego punktu widzenia jest lepsze.


7. Ten co ma wstąpić do zakonu, niech wie, że nie będzie tam miał wytrwania i spokoju, chyba, że obiema nogami, to jest wolą i sądem rozumu, przeskoczy próg zakonny.


8. Wspaniałomyślność, której od ciebie oczekuję, polega na przyjmowaniu cierpienia, minuta po minucie; cierpienia nie poszukiwanego, lecz przyjętego, tak jak Ja je przyjąłem.


9. Modlitwa jest zawsze wysłuchana, ale nie w chwili i w sposób, jaki sobie wyobrażamy. Sądzimy, że nie zostaliśmy wysłuchani, zapominamy o naszych modlitwach i dalej idziemy swoją drogą, zrezygnowali odmową Boga.


10. Bóg nawiedził rodzaj ziemski, schodząc do łona Maryi. Z powodu Adama i Ewy cała ludzkość znosi cierpienia, jakie są żałosnym skutkiem ich grzechu. A teraz przez Maryję i dzięki owocowi Jej łona cała ludzkość poznała cudowny skutek i siłę zbawienia. Wszyscy powinniśmy do głębi się tym przejąć.