1. Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego człowieka.


2. Nigdy nie mów więcej niż to konieczne i zawsze rzeczy użyteczne dla duszy.


3. Maryja w Kościele świętym zajmuje miejsca najwyższe po Chrystusie i nam najbliższe.


4. Cnota praktykowana w przeciwnościach jest mocniejsza i doskonalsza, a zatem milsza Bogu.


5. Milczenie, które panuje w kościele przed rozpoczęciem liturgii, podoba mi się bardziej od wszystkich kazań.


6. Im większej ktoś pragnie mądrości od Boga, tym bardziej powinien wpierw pragnąć cierpień, by przez nie wejść w gęstwinę krzyża.


7. To nie złe duchy ukrzyżowały Chrystusa, lecz to ty wraz z nimi go ukrzyżowałeś i krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach.


8. Gdyby ludzie poznali wartość Eucharystii, kierowanie ruchem przy wejściu do kościołów musiałoby stać się obowiązkiem służb publicznych.


9. Miłość nie jest przelotnym uczuciem, ale trwałą mocą moralną, wytężonym poszukiwaniem dobra bliźniego, nawet za cenę osobistej ofiary.


10. Bóg nie gardzi waszymi prośbami ani nie pokazuje znudzonego oblicza, wręcz przeciwnie. Jedyna tylko rzecz sprawiam mu ból, milczenie wasze.