1. Wartość czynu mierzona jest miłością.


2. Lepiej unikać grzechu, niż uciekać od śmierci.


3. Najwięcej ranią moje serce grzechy nieczyste.


4. Wolę odczuwać skruchę niż umieć ją zdefiniować.


5. Charyzmaty są darami danymi darmo, a nie premią za nasze zasługi.


6. Diabeł wszędzie jątrzy i dziwne byłoby gdyby nie jątrzył tam gdzie ma najwięcej przeciwników.


7. Ja rozsądzę winnego i niewinnego, ale przedtem chcę wypróbować ich obu, sąd zatrzymując dla siebie.


8. Jednymi rządzi miłość, innymi sprawiedliwość; od nas zależy, pod jaką władzą żyć chcemy, gdyż pomoc łaski dostatecznej nikomu nie jest odmówiona.


9. Boski Syn w królestwie chwały wynagrodzi wam każdą myśl, każde słowo, każdy czyń, każdą najdrobniejszą rzecz, które poświęcicie dla szerzenia świętej wiary.


10. Z odczuwaniem Boga blisko i z taką piękną modlitwą gdzie dusza sama śpiewa jest jak z cukierkami. Na początku Bóg daje je garściami – aby cię rozkochać, potem ujmuje po trochu aby wreszcie zabrać i sprawdzić cię, czy kochasz Go za to, że jest i za to Kim jest, czy za te cukierki. Czy w ogóle same cukierki.


Dodaj komentarz