#178 MILCZENIA

Kategorie Spiritual

1. Czym chleb dla ciała, tym modlitwa dla duszy.


2. Jest niemożliwe, aby zgrzeszył człowiek, który się modli.


3. Lepiej jest mówić z Bogiem o grzeszniku niż z grzesznikiem o Bogu.


4. Milczenia Boga mogą być długie, ale nigdy nie są one milczeniami zapomnienia.


5. Ludzkość potrzebuje świadectwa młodych, głoszących z mocą i entuzjazmem swoją wiarę w Boga.


6. Bóg zsyła krzyże w miarę sił człowieka: cnotliwy musi więcej cierpieć, niż zwyczajny chrześcijanin, a święty więcej niż cnotliwy.


7. Prawdą jest, że uczucie do grzechów drobnych nie zabija miłości, ale trzyma ją tak spętaną, że zabierając jej wolność nie pozwala na działanie.


8. Czyż nie wiesz, że nic nie musisz mi mówić? Po prostu bądź ze Mną. Wejdź w Moją obecność. To nie ty robisz to dla Mnie, to Ja chcę coś dla ciebie zrobić.


9. Może się zdarzyć tak, że nie otrzymamy zaraz tego, o co prosimy, ale Pan uzdrawia nas w swoim czasie, ponieważ najpierw musi uporządkować wiele spraw w naszym życiu.


10. Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza.