1. Jak długo mówimy, tak długo Bóg musi milczeć.


2. Nie wystarczy samo kazanie, potrzebne jest jeszcze ukazanie.


3. Wiesz dlaczego nie czujesz Ducha Świętego? Bo czujesz swoje emocje.


4. Prawdę mówiąc, nikt nikogo nie może nauczyć, jak się modlić, jeden Pan Jezus może to uczynić.


5. Miłość Boga i miłość bliźniego to jak dwoje drzwi, które mogą jedynie razem otwierać się i zamykać.


6. Ważniejszym aspektem Eucharystii nie jest to, co ja czynię, ale to co czyni Jezus i na ile Mu pozwolę we mnie działać.


7. Chrześcijanin, który nie kocha chrześcijanina jest świętokradcą, ponieważ gdziekolwiek jest człowiek, tam jest ołtarz Bożej miłości.


8. Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść Ją znowu zobaczyć.


9. Kiedyś przed wystawionym Najświętszym Sakramentem powiedziałam: Jezu znajdę Cię, choćby to trwało nie wiem jak długo. To był prawdziwy początek moich duchowych wędrówek.


10. Ludzie miewają opory przed modlitwą wstawienniczą, ponieważ przeraża ich samo znaczenie, jakie za sobą niesie brak uzdrowienia. Gdy nie spełnia się to, o co prosili, pytają: Czyżbym zgrzeszył?