1. Kościół jest jeden, ale chrześcijanie są podzieleni.


2. Bóg nie zwykł odmawiać dobrego daru tym, którzy Go o to proszą.


3. Adoracja jest pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest zawsze większy.


4. Jezus nigdy nie będzie cię zmuszał. On objawia swoją wolę, ale ty masz wybór – pójść za Nim lub nie.


5. Oczyszczenie z grzechów jest o wiele ważniejsze niż cielesne uzdrowienie. Grzech jest bowiem najgroźniejszą z chorób.


6. Mucha, osiadająca na miodzie pozbawia się swobody lotu; i dusza, przywiązująca się do słodyczy duchowych, pozbawia się swobody i kontemplacji.


7. Sakrament pokuty jest nie tylko po to, by oczyścić nas z grzechów już popełnionych, ale także po to, by uzdalniać ludzi do wykorzenienia grzesznych przyzwyczajeń.


8. Czy nie jest tak, że czasem prosimy Boga o coś, ale gdy to nam się spełnia, to przyjmujemy dar, zapominając powiedzieć nawet dziękuję. Zapominamy, że to Pan odpowiedział, ponieważ nie odpowiedział natychmiast.


9. Msza święta niech będzie centrum całego dnia tak, aby wszystkie czynności do niej były skierowane jako przygotowanie i dziękczynienie. Komunia święta niech będzie codziennym posiłkiem, który podtrzymuje, wzmacnia i zasila.


10. Przestań myśleć jak kredytobiorca – pół wieku się porozgrzewam, a później tak skoczę, że wygram. Czas na wielkie sprawy jest dokładnie w tej chwili. To bardzo piękne, że chciałeś kiedyś zrobić coś dobrego, ale jedyne „kiedyś” jakie masz jest dzisiaj. To ważne, czy śmierć zastanie Cię przy liczeniu pieniędzy, czy przy ich rozdawaniu.