#166 PRZYJACIELE

Kategorie Spiritual

1. Kto strzeże swego języka strzeże swoją duszę.


2. Dobrze jest myśleć, jeszcze lepiej się modlić, a miłość jest wszystkim.


3. Kiedy człowiek nie jest skupiony na sobie, tylko skupia się na Panu Bogu – to naprawdę uzdrawia!


4. Niech Najświętsza Maryja Panna nauczy was, młodzi przyjaciele, rozeznawać wolę niebieskiego Ojca wobec waszego życia.


5. Każdy człowiek i wszystko co nas stanowi, jest darem Boga i o tyle ma wartość, o ile potrafimy to ofiarować Mu w wolności i zaufaniu.

6. Masz do Mnie żal, że przez tyle lat cię nie wysłuchiwałem, ale przez tyle lat twoja modlitwa to był czysty egocentryzm, użalanie się nad sobą, a nie wielbieniem mnie.


7. Bóg jest miłością – Deus caritas est! Ta prawda o Bogu jest najważniejsza, najistotniejsza. Wszystkim tym, którym trudno uwierzyć w Boga, powtarzam: Bóg jest miłością. Bądźcie i wy świadkami tej prawdy.


8. Ludzie, choćbyśmy nie głosili im Ewangelii, będą mogli zbawić się na innych drogach, dzięki miłosierdziu Bożemu, ale czy my sami możemy się zbawić, jeśli zaniechamy jej głoszenia z powodu gnuśności, lęku, wstydzenia się Ewangelii lub kierowania się fałszywymi poglądami?


9. Kiedy Kościół chrzci Chrystus chrzci, kiedy Kościół rozgrzesza, Chrystus rozgrzesza, kiedy Kościół sprawuje Eucharystię, Chrystus sprawuje Eucharystię. Wszystkie sakramenty są działaniem Boga w Chrystusie. A więc trudno mówić o milczeniu Boga. Można tylko mówić o woli zagłuszania głosu Boga.


10. Duch Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny Go przyjąć, tak jak gdyby tylko o niego samego chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę jemu potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się w pełni, na ile tylko pozwala im ich ograniczona natura. On pozostaje nieograniczony, On kieruje serca ku górze, prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód doskonali.