1. Skutki tej krótkiej i prostej modlitwy będą wieczne.


2. Bóg swoją mądrość, którą przeznaczył dla naszej chwały, objawia przez Ducha Świętego.


3. Miłość nie szuka racji ani zysku poza sobą. Jej zysk polega na istnieniu. Kocham, bo kocham. Kocham, aby kochać.


4. Poza tym Bóg dopuszcza zło nie po to, żeby wyprowadzić z niego dobro, ale ze względu na to, że dał ludziom wolną wolę!


5. W odpowiedzi na grzech Bóg nie umniejsza swojej miłości, ale rozszerza ją w geście miłosierdzia, który przeradza się w inicjatywę odkupienia.


6. W obliczu wezwania Jezusa człowiek nie może się wahać, zwlekać ani odkładać decyzji na później. W takiej sytuacji nie podejmie powołania. Powołanie Jezusa jest łaską, która niepodjęta, przemija.


7. Węzeł splątany przez nieposłuszeństwo Ewy został rozwiązany przez posłuszeństwo Maryi. Co związała przez niewierność dziewica Ewa, to dziewica Maryja rozwiązała przez wiarę. Śmierć przyszła przez Ewę, życie zaś przez Maryję.


8. Chciałbym kochać Maryję tak, jak na to zasługuje. Pamiętajmy jednak, że wszyscy święci i aniołowie razem wzięci nie potrafią godnie kochać i czcić Matki Bożej. Tak chciałbym mieć bardzo mocny głos, abym nim wezwać wszystkich grzeszników świata, aby kochali Matkę Bożą


9. Cierpienie jest bardzo cenne, wręcz bezcenne: oczyszcza, uprasza, a do tego jeszcze uzupełnia mękę Pańska. To jest właściwie rodzaj mistyki, i to ważniejszy od wszelkich widzeń i doznań mistycznych pozytywnych. Bo to jest współdziałanie z Chrystusem w dziele zbawiania świata.


10. Boli cię, że Go nie widzisz, nie słyszysz i nie rozumiesz. Że wszystko jest takie inne, tak nie z tego świata. Rozumiem cię, ale się nie martw. Przyjdzie twój czas. Kiedy? €-“ pytasz. Gdy dorośniesz do Prawdy i Miłości. Wtedy niewidzące oczy zobaczą, uszy usłyszą, a rozum pojmie, że Prawda i Miłość to jedno. Zobaczysz wtedy, że to ON położył Swe ręce na twoich niewidzących oczach. Zbawienie jest darem, ale dar trzeba przyjąć.