1. Krzyż nie jest niczym niemożliwym, jedynie tylko czymś nadludzkim.


2. Nie piękność ciała czyni duszę piękną, ale piękna dusza czyni pięknym ciało.


3. Nie pytaj czy ty masz Ducha św., bo masz go od chrztu tylko czy Duch św. ma ciebie?


4. Jedna dobrze przyjęta Komunia święta jest zdolna i wystarczy, aby uczynić nas świętymi i doskonałymi.


5. Nawet jeżeli gwiazdy na niebie zmieniłyby się w języki, a głębiny morskie w słowa, nigdy nie wyraziłyby w pełni godności Maryi.


6. Jeżeli dusza ma więcej cierpliwości w trudach i więcej stałości we wyzbywaniu się pociech, jest to znakiem większego postępu w cnocie.


7. Musi z nas promieniować ciepło, aby ludziom było dobrze w pobliżu nas. Ludzie muszą wyczuwać, że źródłem tego ciepła jest nasze zjednoczenie z Bogiem.


8. Dostaliśmy miłość, która do nas nie należy. Na każdej Eucharystii ściągamy ją gołymi rękami z nieba. Jednak nikt z nas nie może zatrzymać jej dla siebie.


9. Pycha polega na fałszywej ocenie samego siebie, na złudzeniu górowania nad innymi. Pycha ducha opiera się zauważeniu własnej wartości, a nie łaski Bożej.


10. Gdybyśmy dobrze zrozumieli czym jest ksiądz na ziemi, umarlibyśmy: nie z przerażenia, lecz z miłości. Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia.