1. Ten Boga usłyszy, kto Go szuka w ciszy.


2. Pan przyzna łaskę, ale w sposób najbardziej korzystny dla duszy.


3. Kto nie widzi celu swej podróży, niech nigdy nie oddala się od krzyża, a sam krzyż będzie go prowadził.


4. Kazania, które są świadectwem, najczęściej wzbudzają tęsknotę za Bogiem, a nie tylko za poprawnym czy przyzwoitym życiem.


5. O jakże kapłan jest wielki! Gdyby pojął siebie, umarłby. Bóg jest mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos Nasz Pan zstępuje z nieba i zawiera się w małej hostii.


6. Kiedy miłość zapuszcza głęboko korzenie w duszę, objawia się również na zewnątrz i jest to tak grzeczny sposób odmawiania tego, czego nie może się dać, że odmowa sprawia tyle samo przyjemności co sam dar.


7. Kiedy zmieszany myślą o ciężarze swoich win, niespokojny z powodu opłakanego stanu twego sumienia, przerażony surowością sądu, dajesz się zawładnąć smutkowi i wpadasz w przepaść desperacji, wtedy pomyśl o Maryi.


8. Jaki Kościół ustanowił Jezus? Jezus ustanowił Kościół na Piotrze, na Apostołach, nie inny. Nie istnieją różne kościoły, lecz pełen i doskonały w swojej koncepcji istnieje tylko jeden. I to jest właśnie ten Kościół, na którego Jezus zesłał swojego Ducha Świętego


9. Kto grzeszy śmiertelnie, dopuszcza się potrójnego zła, gdyż grzeszy przeciwko Bogu, zabierając mu duszę przez Niego stworzoną i odkupioną. Grzeszy przeciwko sobie samemu, zabierając sobie swego Pana. Grzeszy przeciwko bliźniemu, pozbawiając go cennej pomocy własnych modlitw.


10. Jak trwać w wierze? Bardzo prosto, wystarczy bowiem uwierzyć w to, że Bóg zawsze i w każdym momencie nas kocha i chce naszego dobra, naszego zbawienia. Wystarczy uwierzyć w to, że moc Boga poprzez Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa pozwala nam zwyciężać, żyć i czekać na to, do czego jesteśmy przeznaczeni, czyli na zbawienie.