# 148 GAZETY

Kategorie Spiritual

1. Wstanie dzień, kiedy będziemy dziękować Bogu za zesłane nam krzyże.


2. Po Bogu, kapłan jest wszystkim! On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.


3. Tymczasem lepiej byłoby się nam nie narodzić, niż dostąpić łaski Pana i przeciw niej zgrzeszyć.


4. Ten, który zabronił kłamstwa, nade wszystko sam nie kłamie; nic nie ma niemożliwego dla Boga prócz kłamstwa.


5. Nie wystarczy powiedzieć, że Bóg działa pomimo naszych słabości. On działa poprzez naszą słabość jeszcze bardziej.


6. Panie, w Tobie pokładam nadzieję i zła się nie ulęknę. W tajemnicy Twojego Ciała i Krwi jest moje zmartwychwstanie i nowe życie w Duchu Świętym.


7. W Kościele Pan Bóg nie potrzebuje naszych prac, ale naszego posłuszeństwa. Tak jak zaprawa trzyma cegły tak miłość i posłuszeństwo ludzi w Kościele.


8. Bóg zawsze wymaga więcej od Siebie niż od nas. To On nie przyjął ofiary Izaaka, by dać nam zbawienie prze ofiarę znacznie większą – śmierć własnego Syna.


9. Gdyby przypadkiem wpadły wam w ręce książki czy gazety niereligijne, usuńcie je i wyrzucicie z takim przerażeniem i pogardą, z jaką odrzucilibyście filiżankę trucizny.


10. Kiedy Bóg daje, przyjmujemy ochotnie, a kiedy prosi – nie chcemy dać. Chrystus jest głodny, bracia! We wszystkich ubogich łaknie i pragnie, i to, co otrzyma na ziemi, odda w niebie.