# 143 KAZANIE

Kategorie Spiritual

1. Jak źrenicę oka miłuj tych, którzy ci głoszą Słowo Boże.


2. Kto nie szuka krzyża Chrystusowego, nie szuka chwały Jego.


3. Świętą wiedzę zdobywa się raczej modlitwą i pobożnością niż studiami.


4. Bóg przygotował dla nas swoje dobrodziejstwa jeszcze przed naszym narodzeniem


5. Kto pełen jest Chrystusa, ten bez trudu znajdzie środki i drogi, jakimi pozyska dla Chrystusa innych.


6. Chrzest i bierzmowanie są przyjmowane tylko jeden raz, ale ożywienie łaski w nich przyjętej można doświadczyć wiele razy.


7. Czy nie jest absurdem to, że tak bardzo troszczysz się o sprawy ciała, natomiast wcale nie troszczysz się o duszę, która zostaje opuszczona, brudna, mizerna i wycieńczona z głodu?


8. Kazanie jest przeznaczone do instruowania ignorantów, do napomnienia tych, którzy sprzeciwiają się prawdzie, do poprawiania złych, do prowadzenia i doskonalenia dobrych.


9. Najdłuższą drogą, którą trzeba przejść w życiu ludzkim, jest droga od rozumu do serca. Jezus ma moc pokonać w nas tę odległość poprzez udzielenie się Ducha Świętego, który został nam dany.


10. Modliłeś się błagalnie, płakałeś, wzdychałeś, jęczałeś. A czy dodawałeś także post, czuwania, spanie na gołej ziemi, leżenie krzyżem, ćwiczenia ciała? Dopóki do tego nie dojdziesz, nie myśl, że uczyniłeś wszystko.