# 142 FALE

Kategorie Spiritual

1. Jezus nie daje nam charyzmatów w postaci owoców, lecz nasion.


2. Mąż Kościoła chodzi po ziemi, ale jego myśli, jego serce i oczy oglądają niebo.


3. Niewypowiedziana łaska Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść demona.


4. Jeżeli nie miałeś doświadczenia Pięćdziesiątnicy, jeżeli nie przeżyłeś swojego Damaszku – proszę cię – nie ewangelizuj!


5. Wszystkie dobra Pana przychodzą do nas przez ręce Maryi. Jest prawie niemożliwe udać się do Jezusa, jeżeli nie przychodzi się przez Maryję.


6. Wątpienie to jeszcze nie herezja, lecz pukanie Boga do drzwi naszego serca i umysłu, byśmy zrobili krok naprzód w pielgrzymce wiary.


7. Wszystkie grzechy świata, jakiegokolwiek rodzaju by nie były, rzucone na łono miłosierdzia Bożego są tylko iskrą ognia, które upada na fale oceanu.


8. Okręt, który posiada dobry ster, dociera bezpiecznie do portu, podobnie dusza, która posiada dobrego pasterza, łatwo do niego dociera chociażby popełniła błędy.


9. To, co wydaje się dobrem tylko w porównaniu ze złem, nie może być wielkim dobrem, ale to, co jest lepsze od tego, co wszyscy uważają za dobro, jest z pewnością dobrem w stopniu najwyższym.


10. Chrystus sam jest codziennym chlebem, który zasiany w Dziewicy, wyrosły w ciele, ukształtowany w męce, wypieczony w piecu grobu, przechowywany w Kościele, przynoszony na ołtarze, codziennie udziela wiernym owego niebieskiego pokarmu.