# 141 MIEJSCE

Kategorie Spiritual

1. Bóg powołuje, ja wybieram.


2. Z wyjątkiem grzechu masz od Niego wszystko, co posiadasz.


3. Chrystus obrał tak bardzo ostatnie miejsce, że nikt nie mógł Mu go odebrać.


4. Czego Bóg zazdrościł człowiekowi? Matki. Przecież mógł przyjść na świat w całkiem inny sposób.


5. Dusza przyzwyczajona do grzechu powszechnego kończy na tym, że nie dostrzega granic dzielącej ją od ciężkiej winy.


6. Siłą człowieka jest modlitwa a także modlitwa człowieka pokornego jest słabością Boga. Pan jest słaby jedynie w tym: jest słaby wobec modlitwy swego ludu.


7. Gdy Bóg zaprasza kogoś do lepszego świata, nie pozwala mu urządzić się w gorszym. To może ci wyjaśnić, dlaczego ty jeden (np. z całej rodziny) nie urządziłeś się w tym życiu!


8. Kościół powstał z boku Chrystusa, podobnie jak z boku Adama wyszła jego małżonka, Ewa. Jak z boku Adama Bóg stworzył kobietę, tak też Chrystus dał nam ze swego boku wodę i krew, z których utworzył Kościół.


9. O, jakże to smutne, że tak mało pomagamy duszom czyśćcowym! Każdy ofiarowany za nie czyn, jałmużna lub cierpienie, natychmiast przynosi im pożytek. Są wtedy tak uradowane i szczęśliwe, jak spragniony, gdy otrzyma chłodny napój.


10. Chciałbym kochać Maryję tak, jak na to zasługuje. Pamiętajmy jednak, że wszyscy święci i aniołowie razem wzięci nie potrafią godnie kochać i czcić Matki Bożej. Tak chciałbym mieć bardzo mocny głos, abym nim wezwać wszystkich grzeszników świata, aby kochali Matkę Bożą.