# 140 KERYGMAT

Kategorie Spiritual

1. Jeżeli jesteśmy spokojni i cierpliwi odnajdziemy Boga.


2. Chcecie, aby Pan obdarzył was wieloma łaskami? Odwiedzajcie go często.


3. Chrystus, to przepaść pełna światła. Ten, kto w nią spojrzy, musi się w nią rzucić.


4. W dwojaki sposób przejawia się łaskawość Boga: cierpliwie oczekuje On grzesznika i łaskawie przyjmuje pokutnika.


5. Lepiej utracić honor, wszystkie dobra i życie, niż obrazić Boga choćby lekkim grzechem, bo grzech jest złem nieskończenie większym.


6. W znaku krzyża Jezus dokonuje aktu pojednania na płaszczyźnie horyzontalnej – ludźmi między sobą, i wertykalnej – w odniesieniu człowieka do Boga.


7. Przepowiadanie Kerygmatu to głoszenie Jezusa Chrystusa, a moralizowanie to mówienie na sposób świętego Jana Chrzciciela. Moralizm to św. Jan Chrzciciel. Kerygmat to Jezus.


8. Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o Nim księgi.


9. Jeśli zbłądzą inni, będą mogli się nawrócić dzięki waszej posłudze, kiedy zaś wy upadniecie, innych pociągniecie ku zagładzie. Dlatego im większe powierza się wam zadanie, tym większa ma być wasza gorliwość.


10. Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych. Tylko kapłan święty może stać się przejrzystym świadkiem Chrystusa i jego Ewangelii. Tylko w ten sposób może stawać się dla ludzi przewodnikiem i nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie na takiego przewodnika czekają.