1. Nic nie umie, kto nie umie cierpieć dla Chrystusa.


2. O Boże, tę pracę moją ofiaruję na większą chwałę Twoją.


3. Manifestacje są po to by wzbudzić bojaźń bożą, nie zaś lęk.


4. W poniżeniu tracimy godność, w uniżeniu zbliżamy się do Boga.


5. Największy dar jaki Bóg może dać rodzinie, to powołanie do kapłaństwa.


6. Choroba jest złem, cierpienie staje się łaską i jest o wiele większe od bólu.


7. Panie, daj mi raczej umrzeć, niż miałbym Cię powtórnie przez grzech obrazić!


8. Bóg może nie przyjść wtedy, kiedy się Go spodziewamy, ale nigdy nie przychodzi za późno.


9. Bóg ukazuje nam trzy drogi powrotu: modlitwę (miłość do Niego), jałmużnę (miłość do innych) i post (miłość do siebie).


10. Milczenie jest mieczem w walce duchowej; nie dojdzie do świętości nigdy dusza gadatliwa. Ten miecz milczenia obetnie wszystko, co by się przyczepić do duszy chciało.


 

Dodaj komentarz