# 139 USZY

Kategorie Spiritual

1. Co ubogim damy, to u Boga mamy.


2. Jezus Chrystus jest jedyną księgą, którą powinniśmy znać na pamięć.


3. Jeżeli chcesz całą diecezje nawrócić do Boga, trzeba, aby wszyscy proboszczowie stali się świętymi.


4. W intencji niechaj Jezus będzie naszym celem, w uczuciach naszą miłością, w słowie tematem, a w działaniu wzorem.


5. Bóg w swoim testamencie nie pozostawił dla nas zdrowia, spokoju, czy bogactw, lecz z krzyża Jezus oddał nam swoją matkę Maryję.


6. Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli On mocy, aby się stali dziećmi Bożymi.


7. Błogosławiony, kto przemawia tak, jak poddaje mu Duch Święty, a nie własne jego odczucie. Są tacy, którzy przemawiają według własnego upodobania i słowami innych posługują się jakby swoimi własnymi.


8. Powinieneś unikać wszystkiego, o czym wiesz, że nie jest miłe Bogu, a zatem wystrzegać się wszelkiego grzechu śmiertelnego, tak dalece, iż wolałbyś raczej ponieść cierpienie męczeńskie, niż jakikolwiek grzech popełnić.


9. Są tacy, którzy mówią, że biedny zły czyni z naszej jałmużny użytek. Niech robi z tego użytek, jaki chce. Biedny będzie osądzony z tego, co zrobił z naszej jałmużny, a my będziemy osądzeni z samej jałmużny, którą mogliśmy dać, a której nie daliśmy.


10. Duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto się modli niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamyka na głos błagającego.