# 134 DRABINA

Kategorie Spiritual

1. Chcesz cudu? Stań się nim!


2. Charyzmaty nie są do błyszczenia, ale do służenia.


3. Opuszczenie jest szansą dla Ducha Św., abyś Go doświadczył.


4. Pokusa nigdy nie ma wobec nas takiej siły, jak wtedy, kiedy pozostajemy w bezczynności.


5. Bardziej od samego grzechu, Boga gniewa i obraża to, że grzesznicy nie odczuwają żadnego żalu za swoje grzechy.


6. Każdy, kto pragnie otrzymywać, niech sam daje. Bezwstydnym niegodziwcem jest ten, który innym odmawia tego, o co sam prosi dla siebie.


7. Gdyby Jezus Chrystus nie był prawdziwym Bogiem, nie mógłby przynieść zbawienia, nie będąc zaś prawdziwym człowiekiem, nie mógłby być dla nas przykładem.


8. W Eucharystii jest Chrystus, bo ten sakrament jest Ciałem Chrystusa. Nie jest to pokarm dla ciała, ale dla duszy. Ciało Boga jest ciałem duchowym. Ciało Chrystusa jest Ciałem Ducha Bożego, ponieważ Chrystus jest Duchem.


9. Jezus Chrystus cudami zyskał uwielbienie, a ukrzyżowany zyskał dla innych nawrócenie. Kapłan swoimi nadzwyczajnymi uczynkami zyskuje uwielbienie, natomiast, kiedy znajduje się na krzyżu goryczy i poniżenia, otrzymuje nawrócenie.


10. W Kościele zostało złożone zjednoczenie z Chrystusem, to znaczy Duch Święty, zadatek niezniszczalności, utwierdzenie naszej wiary i drabina wstępowania do Boga. Tam, gdzie jest Kościół, jest także Duch Boży, a tam, gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska.