# 133 OBRAZ

Kategorie Spiritual

1. Jesteśmy marzeniem Jezusa – Kościołem Boga żywego!


2. Kto się modli, na pewno się zbawi, a kto się nie modli, na pewno się potępi.


3. Pośród prób niech wasze dusze będą jak słowik, który śpiewa na ciernistym krzewie.


4. Niegodni Jezusa jesteśmy wszyscy, ale to On nas zaprasza. On tego chce. Upokorzmy się przed Nim!


5. Bóg nie kocha nas, ponieważ jesteśmy dobrzy lub piękni, ale czyni nas dobrymi i pięknymi, ponieważ nas kocha.


6. Syn Boży nie przyszedł zniszczyć cierpienia, ale przyszedł, aby cierpieć razem z nami. Nie przyszedł zniszczyć krzyża, ale by się na nim rozciągnąć


7. Starajcie się nabyć te cnoty, których waszym zdaniem brakuje waszym braciom, a nie będziecie widzieć ich wad, ponieważ wy sami ich mieć nie będziecie.


8. Prawdziwe świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, kto w jego imię pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło, i pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca.


9. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a ponieważ Bóg jest miłością, człowiek został stworzony do miłości. Miłość natomiast zakłada jedną podstawową rzecz − wolną wolę, a więc także możliwość wybrania zła.


10. Czysta dusza jest jak piękna perła. Dopóki jest ukryta w muszli na dnie morza, nikt nie myśli, aby ją podziwiać, ale jeżeli wydobędziecie ją na słońce, jaśnieje i przyciąga wzrok: tak jest z czystą duszą, która ukryta przed oczyma świata, pewnego dnia zajaśnieje przed Aniołami w słońcu wieczności.