# 131 CHWASTY

Kategorie Spiritual

1. Panie naucz mnie nie traktować siebie zbyt poważnie.


2. Duszą nowej ewangelizacji jest głębokie życie wewnętrzne.


3. Jak ziemia nie uprawiana rodzi tylko chwasty, tak dusza zaniedbana nie robi nic dobrego.


4. Przychodźcie do Komunii świętej, przychodźcie do Jezusa, chodźcie żyć razem z Nim, aby żyć dla Niego.


5. Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością rzeczy, które dla Niego robimy, ale sposobem, w jaki je wykonujemy.


6. Kiedy przyjmiecie naszego Pana, starajcie się zamknąć oczy ciała i otworzyć oczy duszy, a zobaczycie Go w sercu waszym.


7. Jedna święta dusza wystarczy, aby ożywić całą parafie. Jedna święta dusza nawraca więcej grzeszników niż tysiąc dusz niedoskonałych.


8. Nikt nie może skutecznie głosić Słowa Bożego, jeżeli nie ugnie kolana po Mszy świętej. Nikt nie zdobędzie pokory, jeżeli nie utkwi wzroku w Tobie, Słowo na Krzyżu.


9. Jeżeli chcecie uczynić najmilszy Bogu uczynek i najskuteczniej pokonać pokusy, i wytrwać w dobru, często i z dobrym nastawieniem przystępujcie do świętej Komunii.


10. Ewangelizacja wiele traci na swej mocy i wpływie, jeśli nie uwzględnia charakteru ludzi, do których się zwraca, jeśli nie posługuje się ich językiem, znakami i obrazami, jeśli nie odpowiada na stawiane przez nich pytania, jeśli wreszcie nie dotyczy i nie porusza ich rzeczywistego sposobu życia.