# 130 KROKI

Kategorie Spiritual

1. Nie ma czasu na czynienie dzieł dla Boga, lepiej czynić dzieła Boga.


2. Boże, ponieważ sam nie jestem w stanie zostać świętym, Ty sam bądź moją świętością.


3. Gdzie byłbym teraz, gdyby Bóg spełniał wszystkie głupie prośby, z którymi się do Niego zwracałem?


4. Żadne działanie nie może nazywać się katolickim, jeśli nie otrzyma zgody prawowitej władzy kościelnej.


5. Ewangelizować znaczy świadczyć zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym.


6. Odżywiaj się Świętą Wolą Boga. Pij ten Kielich Jezusa. Zamknij oczy i nie staraj się dowiedzieć, co może zawierać. Wystarczy wiedzieć, że Jezus go oferuje.


7. Patrz w Niebo, żebyś Nieba dla ziemi nie traciła. Patrz w piekło, żebyś w piekło w zamian za przelotne chwile nie wpadła. Patrz w Chrystusa i nie zapieraj się Go dla świata.


8. Wszystkie kroki człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu.


9. Jeśli chcemy zachować najpiękniejszą z wszystkich cnót, którą jest czystość to winniśmy wiedzieć, że jest ona różą co, zakwitnie jedynie wśród cierni, a zatem spotkamy ją jak inne cnoty tylko u osób umartwionych.


10. Świat, w którym jest tak wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milczącej adoracji Jezusa ukrytego w hostii. Trwajcie w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy. W niej znajdą pocieszenie i światło ludzie strapieni.