1. Pokornego nie można upokorzyć.


2. Jeśli chcecie mówić o Jezusie, proście o dar radości.


3. Jak daleko niebo od ziemi, tak daleko myśli Boże od myśli naszych.


4. Między mostem, a wodą miał jeszcze dość czasu, aby prosić o Boże miłosierdzie.


5. Przeszkodzić jednemu nawet grzechowi, choćby za cenę wszystkich trudów i trosk tego życia, opłaca się wielce.


6. Warszawa to gorsze miasto niż Sodoma… Polacy pod względem zezwierzęcenia przewyższyli wszystkie narody…


7. Poznałam, aby Bóg mógł działać w duszy, musi ona wyrzec się działania na własną rękę, inaczej Bóg nie przeprowadzi w niej swej woli.


8. Są momenty i tajemnice miłosierdzia Bożego, nad którymi zdumiewają się niebiosa. Niechaj sądy nasze umilkną o duszach, bo przedziwne jest z nimi miłosierdzie Boże.


9. Gdybym ci dał dar czynienia cudów, wtedy byś się nie mogła bardzo tym cieszyć, bo to jest dar darmo ci dany, dając ci cierpienie – Ja sam pozostaję twym dłużnikiem.


10. Idę przez życie wśród tęcz i burz, ale z czołem dumnie wzniesionym, bo jestem dzieckiem królewskim, bo czuję, że krew Jezusa krąży w żyłach moich, a ufność swoją złożyłam w wielkim miłosierdziu Pańskim.


Dodaj komentarz