# 121 PODMUCH

Kategorie Spiritual

1. Nic tak nie zbliża do Chrystusa jak trudności.


2. Jedna spowiedź niczego nie skończy, choć wszystko może rozpocząć.


3. Jeśli szatana nie ma, to nie ma grzechu, a jeśli nie ma grzechu, to nie ma zbawienia.


4. Tyle jest w tobie dobra, ile potrafisz znieść zła. Niewiele było w tobie ognia, skoro mały podmuch złości go zdmuchnął.


5. Diabeł bardzo mało się lęka tych praktyk pobożnych, które nie opierają się na pokorze, gdyż wie dobrze, że może je zniweczyć kiedy zechce.


6. Ofiara ołtarza jest sprawowana ku czci świętych, którzy radują się w raju, dla dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia dusz wybranych w czyśćcu cierpiących.


7. U tych, którzy nie wierzą Jezusowi, nic się nie zmienia. Bóg bowiem nie chce nikomu narzucić swojej obecności, dlatego działa w spektakularny sposób tylko w życiu tych, którzy Mu ufają, a przynajmniej chcą zaufać.


8. Przemawiajmy zgodnie z tym, co Duch Święty poleci nam mówić. Prośmy Go pokornie i usilnie o łaskę, abyśmy potrafili urzeczywistnić na nowo dzień Pięćdziesiątnicy przez uświęcenie pięciu zmysłów i wypełnienie dziesięciu przykazań.


9. Niektórzy mówią, że, aby często przystępować do Komunii świętej trzeba być świętym. To nieprawda. To oszustwo. Komunia jest dla tych, którzy chcą stać się świętymi, a nie dla świętych. Lekarstwo podaje się chorym, tak jak pokarm słabym.


10. Jedyna usprawiedliwiona walka na tej ziemi powinna toczyć się w ludzkim sercu, aby miłością, której uczy Jezus Chrystus, zwalczyć własną pychę i stać się prawdziwie kochającym człowiekiem. Gdyby ludzie taką walkę podejmowali, nigdy by nie musieli walczyć z drugim człowiekiem.