1. Zły najbardziej boi się pokory i wspólnoty.


2. Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi, jakimi jesteśmy.


3. Duch Święty ma swoją szkołę w głębi dusz, którzy o to proszą i gorąco pragną mieć Go za Nauczyciela.


4. Niezaprzeczalnym jest to, że dusza im milsza Bogu, tym bardziej musi być wystawiona na próby. Dlatego odwagi.


5. Miłosierdzie nie uznaje żadnej zwłoki. Twój dobry uczynek będzie miał podwójną wartość, jeżeli go wykonasz szybko i ochotnie.


6. Uspokój swą duszę, odrzucając wszelkie troski i nie przejmując się niczym, a będziesz służył Bogu według Jego upodobania i znajdziesz w Nim swą radość.


7. W moim doświadczeniu egzorcysty zorientowałem się, że demon żadnej modlitwy pozaliturgicznej tak nienawidzi, nie lęka się jej i unika, jak Różańca Świętego.


8. Ktoś powie, że nie przyjmuje Komunii świętej ponieważ jestem oziębły w miłości. A dlaczego chcesz oddalić się od ognia, skoro jesteś oziębły. Im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej potrzebuje lekarza.


9. Miłuj i czyń co chcesz. Gdy milczysz, to milcz z miłością. Gdy mówisz, to mów z miłością. Gdy upominasz, to upominaj z miłością. Gdy przebaczasz, to przebaczaj z miłością. Bądź źródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić jedynie dobro.


10. Kiedy słońce ukaże się temu, który do tej pory pozostawał w ciemnościach, to otrzymuje światło dla swoich cielesnych oczu i wyraźnie widzi to, czego przedtem nie dostrzegał. Podobnie i ten, który został uznany godnym daru Ducha Świętego, zostaje oświecony na duszy i wyniesiony ponad to, co ludzkie, widzi to, co dotąd było mu nieznane.