1. Choroba ciała może prowadzić do zdrowia duszy.


2. Im więcej jest w nas pychy, tym mniej jej w sobie widzimy.


3. Poważnym złem jest mieć na celu bardziej Boże dobra niż samego Boga.


4. Przenieś się duchem przed tabernakulum, zwłaszcza wtedy, kiedy nie możesz tego uczynić fizycznie.


5. Bóg nie patrzy na sukces podejmowanych w imię dobra działań, lecz na miłość, z której czyn dobry wypełniamy.


6. Nie zostało nam nakazane nieustannie pracować, czuwać, pościć, natomiast prawem jest dla nas modlitwa nieustanna.


7. Czyńmy dobro, kiedy możemy i oddajmy chwałę naszemu Ojcu niebieskiemu, uświęcajmy siebie samych i dawajmy dobry przykład innym.


8. Duch Święty jest głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii, ponieważ On pobudza do przepowiadania i przygotowuje serce człowieka do przyjęcia i rozumienia słowa zbawienia.


9. Kiedy decydujesz się wstąpić do zakonu, musisz być przygotowany na przeżycie dwóch szoków. Pierwszy to ten, kiedy zauważysz, że twoi bracia nie są aniołami. Drugi, o wiele cięższy, kiedy dociera do ciebie, że sam nie jesteś aniołem.


10. Jeśli czasem jakaś konkretna prośba się nie ziści, to jeszcze nie wynika z tego, że nie zostaliśmy wysłuchani. Może wtedy Bóg daje nam coś o wiele lepszego i korzystniejszego, czego w tym momencie nie rozumiemy? Bóg daje zawsze więcej niż człowiek prosi.