# 113 LIBRETTO

Kategorie Spiritual

1. Ból głowy stanie się wolą Bożą dopiero po zażyciu tabletki.


2. Komunia św. nie jest zapłatą za cnotę, ale pokarmem umacniającym wiarę i miłość.


3. Wolałbym, żebyście nie potrafili czytać, niż gdybyście mieli czytać książki, które zagrażają czystości waszych obyczajów.

4. Nie można zrozumieć władzy, jaką ma czysta dusza nad dobrym Bogiem. To nie ona wypełnia wolę Boga, ale Bóg wypełnia jej wolę.


5. Pamiętaj, że twój język ma moc! Nasze słowa niosą życie lub śmierć w królestwie duchowym, powodując zmiany w królestwie widzialnym.


6. Trudny czas to okres, w którym Pan uczy nas kroczyć w wierze, a nie na podstawie tego, co widzimy, ponieważ ‚bez wiary nie można podobać się Bogu’.


7. Niech nic cię nie niepokoi, niech nic cię nie przeraża. Wszystko mija, Bóg się nie zmienia. Cierpliwość osiąga wszystko. Temu, kto ma Boga, nie brakuje niczego. Bóg sam wystarcza.


8. Największym pragnieniem dusz świętych w czyśćcu jest pragnienie Boga, którego jeszcze nie mają. To pragnienie szczególnie będzie dręczyć te dusze, które za mało za życia pragnęły Raju.


9. Jezus przychodzi do naszego umysłu przez wiarę, do naszego serca przez miłość, a do naszej duszy przez swoją łaskę, a do naszych uczynków przez cnoty, które w nas wlewa czyniąc je godnymi raju.


10. Nasze życie nie zostało nam dane jako libretto, w którym wszystko zostało napisane, ale jest wyjściem, chodzeniem, czynieniem, szukaniem, oglądaniem… Trzeba wejść w przygodę poszukiwania spotkania oraz pozwolić się szukać i spotkać Bogu.