# 111 EGZORCYSTA

Kategorie Spiritual

1. Dajcie mi młodego człowieka czystego, a ja wam dam świętego.


2. Najszybszym rumakiem niosącym nas do doskonałości jest cierpienie.


3. Cnota nie polega na czynieniu rzeczy wielkich, ale na dobrym czynieniu rzeczy małych.


4. Kiedy modlisz się w oschłości, to modlisz się naprawdę, bo nie modlisz się do siebie ale do Boga.


5. Żyj zawsze w obecności dobrego Boga. Mów Mu o wszystkim jako Przyjacielowi. Czuwaj bardzo nad swoim wnętrzem.


6. Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz.


7. Pierwszy krok do Jego obecności to dziękczynienie. Drugim krokiem jest uwielbienie, gdyż Pan zamieszkuje w chwale, jaką mu oddajemy.


8. Mamy trzy źródła kontaktu z Bogiem. Pierwszy jest Eucharystią, drugim jest szukanie światła w Piśmie świętym, a trzecim – szukanie światła u innych ludzi.

9. Świecki o wielkiej pokorze, człowiek wielkiej modlitwy, który pości, który modli się modlitwą o uwolnienie w imię Jezusa Chrystusa może uzyskać rezultaty jakich egzorcysta nie uzyska.


10. Nie może poznać sługa Boży, ile ma cierpliwości i pokory, dopóki się wszystko dzieje po jego myśli. Gdy zaś przyjdzie czas, kiedy ci, którzy powinni postępować według jego woli, zaczną mu się sprzeciwiać, ile wtedy okaże cierpliwości i pokory, tyle jej ma, nie więcej.