1. Zapamiętaj, że Kalwaria jest górą świętych.


2. Cnota nie daje szczęścia, ale uczy, jak z niego korzystać, gdy się je ma.


3. Bóg pisze swój list w sercach świętych nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego.


4. Nie mając radości, która płynie z wiary, staram się przynajmniej postępować według wiary.


5. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela.


6. Jak możemy się spodziewać, że Pan powierzy nam objawienia, sny i wizje, skoro używamy oczu do niewłaściwych rzeczy?


7. Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu! Jeśli widzisz, że brat Twój upada podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu.


8. Przez żaden inny występek tak łatwo szatan do zguby nie przywodzi zakonnika, jak kiedy go namówi, aby pogardzał radami starszych, a szedł za swoim rozumem i swoim zdaniem.


9. Chrystus naucza, że jeżeli chcemy dojść do Niego, musimy iść tą drogą, którą On kroczył. Skoro Syn Boży szedł drogą hańby, nie wypada, aby synowie ludzcy szukali dróg zaszczytów.


10. Znam wielu, którzy poszczą, modlą się i pokazują całe miłosierdzie, które nic nie kosztuje, ale później nie dadzą ani grosza temu, kto jęczy w biedzie. A zatem czemu służą ich pozostałe cnoty? Królestwo Boże nie wie, co z nimi zrobić.