1. Cierpienie jest większą łaską niż dar czynienia cudów.


2. Jezus mówił do szatana milcz, nawet gdy ten mówił prawdę.


3. Azaliż tylko dla grzeszników Pan Bóg stworzył rzeczy smaczne?


4. Ja pracuję w dziale sprzedaży, a łaska nawracania zależy od Zarządu.


5. Święte Oblicze z Manopello to z pewnością największy cud jaki mamy.


6. Dramat Judasza uczy, że można być bardzo blisko Boga, a jednak się z nim rozminąć.


7. Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawiła to Komunia święta, jej wszystko zawdzięczam.


8. Bo jak mówił św. Augustyn, a powtarzał o. Pio: kto szuka Boga, już go odnalazł, już go ma w sobie.


9. Im bardziej kara jest opóźniona przez modlitwy, pokutę, post i uczynki miłosierdzia, tym bardziej jest złagodzona.


10. Poznałam, że największa potęga jest ukryta w cierpliwości. Widzę, że cierpliwość zawsze wiedzie do zwycięstwa, choć nie zaraz, ale to zwycięstwo pokaże się po latach.


Dodaj komentarz