1. Pan Bóg idzie do tego, kto do Niego przychodzi.


2. Siła chrześcijanina to nie tylko czynienie dobra, ale także znoszenie zła.


3. Każdy chrześcijanin ma być żywą księgą, z której można odczytywać naukę Ewangelii.


4. Kiedy coś robię na chwałę Boga, wtedy jestem pewien, że Pan nie odmówi mi swojej pomocy.


5. Wiara jest łaską, lecz żeby skorzystać z tego daru trzeba dokonać wyboru przyjęcia go i rozwijania.


6. Mniej jest cierpienia, kiedy idzie się drogą Chrystusowego Krzyża, niż kiedy służy się światu i jego przyjemnością.


7. Bóg zsyła oschłość w tym celu, żeby wygasić te przejawy pobożności, które duszy nie uświęcają, a nawet mogłyby okazać się szkodliwe.


8. Wszystkie grzechy świata, jakiegokolwiek rodzaju by nie były, rzucone na łono miłosierdzia Bożego są tylko iskrą ognia, która upada na fale oceanu.


9. Zgłębianie tajemnic Eucharystii jest jak odkrywania bezdennej skrzyni ze skarbem; gdy rozpakujesz każdy klejnot, ujawnia się kolejny, który był niewidoczny.


10. Chrześcijanin, który nie akceptuje ryzyka zgubienia się, aby pozostać wiernym obowiązkowi zbawienia, nie jest godny angażowania się po stronie Chrystusa.