1. Bóg jest najlepiej znany w tym, że Go nie znamy.


2. Doświadczenie wiary zachowuje się i konserwuje przez pomnażanie.


3. Chrześcijanin jest człowiekiem, któremu Chrystus powierzył wszystkich ludzi.


4. Zaprzestajesz Boga wielbić wtedy, gdy się oddalasz od prawości i tego, co się Bogu podoba.


5. Cierpienie samo w sobie jest niczym, ale cierpienie dzielone z cierpieniem Chrystusa jest wspaniałym darem.


6. Tak samo, jak ziemia nie może nic wydać, jeżeli słońce jej nie użyźni, tak samo my nie możemy nic zrobić bez łaski dobrego Boga.


7. Jeden akt miłości do Boga, spełniony w czasie oschłości, ma większą wartość niż sto innych, uczynionych w czasie doznawanej słodyczy i pociechy duchowej.


8. Pamiętajcie, że nic nie jest tak potrzebne ludziom Kościoła, jak modlitwa myślna. Ona to poprzedza wszystkie nasze czynności, towarzyszy im i po nich następuje.


9. Potrzeby naszego ciała są skromne: domaga się ono jedynie ochrony przed zimnem, pokarmu dla zaspokojenia głodu i pragnienia. Wszystko, czego pożądamy ponadto, służy naszym wadom, a nie rzeczywistym potrzebom.


10. Trzy rzeczy określają i znamionują życie chrześcijańskie: działanie, słowo, myślenie. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje myślenie. Na drugim miejscu jest słowo, które odsłania i wyraża myśl zaistniałą i ukształtowaną w duszy. Po myśleniu i mówieniu następuje działanie wprowadzające w czyn powstały w umyśle zamiar.