# 98 ISTNIENIE

Kategorie Spiritual

1. Pan Bóg dopuści, ale nie opuści.


2. Dowodem na istnienie Boga jest dla mnie to, że nie można dowieść jego nieistnienia.


3. Uwierz z całą prostotą i mocą, że Bóg jest takim, jakim był i jakim będzie, albowiem Bóg jest niezmienny.


4. Gdy tylko uwierzyłem, że jest Bóg, zrozumiałem natychmiast, że nie mogę zrobić inaczej, jak tylko żyć wyłącznie dla Niego.


5. Czas, który spędzacie z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, jest najlepszym czasem, jaki możecie mieć na ziemi.


6. Bóg, ponieważ miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Mamy ufność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani przez Boga.


7. Staraj się każdego dnia otrzymać kilka minut tej błogosławionej samotności, która jest tak konieczna, aby utrzymać w ruchu życie wewnętrzne.


8. Panie Jezu, niech przyjęcie Ciała i Krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni i skutecznie leczy moją duszę i ciało.


9. Mogę cię zapewnić, ponieważ byłem świadkiem wielu, że żaden z tych, którzy w swej młodości uwierzyło, że nie ma Boga, nie wytrwało w swym przekonaniu do starości. Platon


10. Miłość i bojaźń muszą iść razem. Bojaźń bez miłości staje się podłością. Miłość bez bojaźni to zarozumialstwo. Kiedy miłość istnieje bez bojaźni, jest nieostrożna i nie zna hamulców, nie patrzy dokąd zmierza, a potem potrzebne są inne środki.