1. Każda łza wyciśnięta bólem zostanie policzona przez aniołów.


2. Postanówcie być wszystkim dla wszystkich, poświęcając się bliźnim, nie okazując im tego.


3. Ludzie postanowili, że Boga nie ma. On jednak nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.


4. Nie my kochamy biednych, lecz Chrystus. Chrystus kocha ich przez nas, ponieważ chce być cieleśnie blisko nich.


5. Im większe podobieństwo pomiędzy osobą, która idzie do Komunii, a Jezusem, tym lepsze będą owoce Komunii świętej.


6. Jeśli chcesz mnie poznać, bierz to co gorzkie, za słodkie, wzgardź samym sobą; dokonaj tego odwrócenia porządku, a zacznie ci smakować to, o czym ci mówię.


7. Jak istnieje zawziętość zła, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak też jest i gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego.


8. Jezus zstępuje co dzień z nieba nie po to, żeby pozostawać w złotej puszce, ale po to, by znaleźć inne niebo, nieskończenie bardziej Mu drogie od tamtego: niebo naszej duszy uczynionej na Jego obraz.


9. Świętość rozpoczyna się wtedy, gdy wola ludzka zatapia się w świętej woli Jezusa, gdy rezygnujemy z wszystkiego, co nasze, na rzecz tego, co Boże, a wobec wyraźnych Jego wymagań decydujemy się na bezwarunkowe ‘tak’.


10. Powinien nas ożywiać święty niepokój: nie dające spokoju pragnienie niesienia wszystkim daru wiary, przyjaźni z Chrystusem. Miłość, przyjaźń Boża została nam dana po to, aby docierała do innych. Otrzymaliśmy wiarę, aby obdarzać nią innych.