# 95 TAJEMNICA

Kategorie Spiritual

1. Pierwszym ubóstwem narodów jest nieznajomość Chrystusa.


2. Kto nie miłuje bliźniego, ten tak obraża Boga, że nawet męczeństwo mu nie pomoże.


3. Dobra homilia powinna zaczynać się od przesłania zbawienia, a dopiero potem może być katechezą.


4. Kiedy Bóg zostaje zepchnięty na dalszy plan, nasza zdolność rozeznania naturalnego porządku, celu i dobra zaczyna słabnąć.


5. Duchowa Komunia nie jest namiastką Komunii sakramentalnej, lecz rzeczywistą jej antycypacją i przymnożeniem jej owoców.


6. Apostołowie kochali i byli kochani przez Jezusa. Czy byli traktowani równo, nie! Byli traktowani zgodnie z potrzebami, charakterami i zdolnościami.


7. Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.


8. Niezależnie od tego, przez co przechodzimy, On w każdym czasie zasługuje na uwielbienie. Krocząc z Panem nauczyłam się, że 'im trudniejsza sytuacja, tym większe uwielbienie’! Nie możemy pozwolić na to, aby nasze zmysły i emocje wzięły nad nami górę.


9. Jeśli jesteś wybrany przez Boga, to potrafisz zobaczyć, że wybrani są również inni. Jeśli Bóg ci błogosławi, widzisz błogosławieństwo innych. Tajemnica cudownej miłości Boga polega na tym, że przychodzisz z nią na świat, niezależnie od tego, czy o tym wiesz, czy nie.


10. Módl się usilnie, wołaj niestrudzenie i płacz nieustannie gorzkimi łzami, w skrytości serca błagając naszego Ojca Niebieskiego, aby z miłości do Eucharystycznego Serca mojego Najświętszego Syna, dla Jego Najdroższej Krwi wylanej z taką hojnością oraz głębokiej goryczy i bólu Jego Męki i śmierci ulitował się nad Swoimi sługami i położył kres tym straszliwym czasom, oraz aby zesłał Kościołowi prałata, który odnowi ducha jego kapłanów.