1. Gdy miłość kimś zawładnie, to przemienia go w to, co miłuje.


2. Lepiej narazić się bogatym niż zaniedbać nakarmienia ubogich.


3. Często wini się Boga za dzieła diabła, a przyczyną tego jest nieznajomość Pisma Świętego.


4. Świat dziś bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli, a jeśli nauczycieli, to tylko takich, którzy są świadkami.


5. On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz, nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.


6. Jeśli będziesz praktykował święte ćwiczenie duchowej Komunii kilka razy dziennie przez miesiąc, ujrzysz swoje serce całkowicie odmienione.


7. Powołanie zaczęte to nawrócenie, podtrzymywanie powołania dokonuje się przez oczyszczające wyznawanie, ale spełnionym jest ono dopiero w oderwaniu.


8. Gdy osoba ze wspólnoty pełni misję albo wykonuje jakąś posługę apostolską, nawet gdy czyni ją sama, zawsze działa w imieniu Instytutu albo wspólnoty; co więcej, działa dzięki wspólnocie.


9. Jak coś nie jest prawdą, jest kłamstwem. Jak coś nie jest życiem, jest śmiercią. Nie ma neutralnych kroków. Są albo dobre, albo złe. Bo nie ma neutralnych celów. Jest albo niebo, albo piekło. Wybierasz już dziś.


10. Pokój znajdzie tylko ten, kto niczego już więcej od siebie nie oczekuje, ale tylko liczy na moc i miłość Boga. Zgodzić musimy się z tym, aby być narzędziem Boga – niczym więcej, i nie możemy się buntować, kiedy On swe narzędzie w proch ulicy strąca, aby je ponownie z prochu podnieść.