1. Raison d’être. Cel istnienia.


2. Rzeczą najgorszą jest niszczenie rzeczy najlepszej.


3. Małżeństwo to jest zalegalizowana prostytucja. Lew Tołstoj  


4. By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. Stanisław Jerzy Lec


5. Prawda wygrywa wojny, w potyczkach z kłamstwem jest bezradna.


6. Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek, ubóstwo.


7. Wiek XXI będzie wiekiem religii albo w ogóle go nie będzie. Andre Malraux


8. Ulubionym zajęciem pokoleń przyszłości jest robienie w bambuko futurologów.


9. Modlitwy nie zmieniają świata, ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat. Albert Schweitzer


10. Tam się nam lepiej powodzi dokąd zaszedłszy drogą pokory, rozpoczynamy pracę bez wielkiego hałasu i stopniowo ją rozwijamy.

Dodaj komentarz