# 90 WZROK

Kategorie Spiritual

1. Jeżeli boisz się głosić prawdę – już jesteś niewolnikiem.


2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak; Kto się im poddaje, temu wiary brak.


3. W religii katolickiej Bóg sam szuka człowieka, natomiast w innych to człowiek szuka jakiegoś boga.


4. Kto pełen jest Chrystusa, ten bez trudu znajdzie środki i drogi, jakimi pozyska dla Chrystusa innych.


5. Ileż prawdziwych powołań zostanie straconych przez nieumiejętne formowanie i brak duchowego kierownictwa!


6. Jakież cuda! Któż mógłby sobie takie wyobrazić!…Gdyby aniołowie zazdrościli ludziom, byłby tego tylko jeden powód: Komunia Święta.


7. Wystrzegaj się trwogi i niepokoju, ponieważ nic bardziej od nich nie przeszkadza na drodze doskonałości. Córko moja! Zanurz delikatnie, a nie na siłę, swe serce w ranach naszego Pana.


8. Aniołowie pomagają nam i chronią niezależnie od tego, czy jesteśmy sprawiedliwi czy grzeszni. Jeżeli jesteśmy grzeszni napominają nas, abyśmy się podnieśli, a jeżeli jesteśmy sprawiedliwi, wskazują drogę dobra i zanoszą do Pana nasze modlitwy.


9. Ilekroć pozdrowisz Ją tym życzliwym i miłym Ave, tylekroć obejmiesz i ucałujesz Matkę pełną miłości, nawet gdy nie dotkniesz Jej ręką. Nasza Pani nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. Gdy więc to uczynisz, napełni cię łaskami i ujrzysz, że jesteś bogatszy przez Jej odwzajemnione pozdrowienie.


10. Moja rzeczywista obecność w tabernakulum jest tą samą rzeczywistością co we Mszy św. po konsekracji. Nie przestaję oddawać chwały Ojcu w każdym tabernakulum na wszystkich ołtarzach świata i pragnę włączyć ciebie i wszystkich ludzi do tego nieskończonego dzieła nieustannej boskiej adoracji eucharystycznej przez pośrednictwo Niepokalanego Serca i pod kierunkiem Kościoła.

Dodaj komentarz