# 89 BRZEG

Kategorie Spiritual

1. Im bardziej jesteś nędzny, tym bardziej kocha cię Jezus.


2. O Jezu, Boże utajony, Serce moje Cię czuje, Choć kryją Cię zasłony.


3. Człowiek – jeżeli nie uwzględni Boga – pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi.


4. Czekamy, aż Bóg zmieni nasze życie. My je mamy zmieniać. On pomnaża. Nie zrobi nic za nas.


5. Jeśli Pana istotnie miłujesz, z upragnieniem wyglądać będziesz godziny Mszy świętej i Komunii świętej.


6. W modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością.


7. Przebaczenie jest aktem woli, nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie.


8. Różaniec jest wędką, którą Maryja łowi grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia. Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala.


9. Niech nic cię nie troska, niech nic nie budzi twojego strachu. Wszystkie rzeczy przemijają; Bóg jest niezmienny. Cierpliwość zdobywa wszystko. Ktokolwiek ma Boga, nie potrzebuje niczego innego; sam Bóg wystarczy za wszystko.


10. Staraj się być co dzień na Mszy św.; ileż to przynosi szczęścia na dzień cały! Wszystkie obowiązki wykonasz w taki dzień lepiej, a dusza będzie silniejsza do dźwigania codziennego krzyża. Msza św. jest pierwszą i najwspanialszą perłą naszej religii; nie można uczynić nic bardziej chwalebnego dla Boga, nic lepszego zrobić dla duszy, jak bywać często na Mszy św. I brać w niej udział.

Dodaj komentarz