# 83 SEKUNDY

Kategorie Spiritual

1. Panie daję Ci mój czas, a Ty podaruj mi wieczność!


2. Każde wyrzeczenie ofiarowane Panu Bogu jest nie do zniesienia dla szatana.


3. Człowiek wierzący wie, ku czemu pielgrzymuje, nie wie jednak, w jaki sposób wypadnie mu iść.


4. Przyczyny, które skłoniły Cię, Boże do zstąpienia na ziemię, tym więcej musiały zniewolić Cię do zostania wśród nas.


5. Proś Jezusa o charyzmaty, ale jak dostaniesz, to biada ci jeśli zapomnisz kto jest ich właścicielem, od kogo je dostałeś i w jakim celu.


6. Za żadną zbrodnię nie ma cięższej kary, jakiej się należy obawiać od Boga, niż za bezbożne, lub niereligijne korzystanie przez wiernych z tego, co… zawiera samego Autora i Źródło świętości.


7. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniam Twoją Najświętszą wolę.


8. To Bóg wybiera najlepsze okoliczności i najlepsze rozwiązania dla wysłuchania naszych modlitw. Zupełnie inaczej jest w przypadku szatana – pakt z nim daje na ogół reakcję natychmiastową.


9. Zanim zaczniesz modlitwę, uświadom sobie, że Bóg marzył o tej chwili dnia, kiedy Ty podnosisz oczy ku niebu! Jezus naprawdę czekał na ten moment, nawet jeśli jest on krótki. Dlatego modlitwa jest łatwa, bo spełnia pragnienia Boga. Wolą Boga jest spotykać człowieka w cztery oczy.


10. Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec – nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz – bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny.

Dodaj komentarz