1. Częściej to raczej my doświadczamy Boga niż On nas.


2. Bożemu słudze nic nie może wydawać się wzgardy oprócz grzechu.


3. Bóg się nie zmienia, ale relacja człowieka do Boga może ulec zmianie.


4. Ty wierzysz, że Bóg się narodził w betlejemskim żłobie, lecz biada jeśli nie narodził się w Tobie.


5. Diabeł nigdy nie zaatakuje twojej duszy, ale może zaatakować twoje ciało i umysł, aby odwrócić cię od Boga.


6. Jako Kościół jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za aktualny kształt świata, ale i za stan nadziei w świecie, za jej poziom w życiu ludzi.


7. Spójrz na serce moje ukoronowane cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszać.


8. Człowieku zastanów się do jakiej wysokiej godności podniósł cię Pan Bóg, bo stworzył cię i ukształtował według ciała na obraz umiłowanego Syna swego i na podobieństwo według ducha.


9. Największe cuda Bożej łaski dokonują się w ukryty, nawet niewidoczny dla człowieka sposób, kiedy w dyskretnej głębi modlitwy, poprzez milczenie, któremu się człowiek poddaje, Bóg dokonuje w nim cudownej przemiany i uzdrowienia.


10. Jałowość ducha, oschłość, uczucie opuszczenia i inne nieprzyjemne uczucia są darami od Boskiego Dobra. On daje je aby rozwinąć w pełni naszą zdolność przyjmowania Jego Woli i aby odłączyć nas od potrzeby odczuwania pocieszenia. W ten sposób On uzdalnia nas do kroczenia w czystej wierze i ubóstwie ducha drogą świętej doskonałości. Ta droga jest najbezpieczniejsza.

Dodaj komentarz