# 71 Dzisiaj

Kategorie Daily

1. Natura upomni się o swoje.


2. L’homme de l’Etat – człowiek państwa.


3. Bez jednego drzewa las lasem zostanie.


4. Jesteśmy ludźmi, przed którymi ostrzegali nas rodzice.


5. Najdłuższa droga na świecie to droga między sercem a rozumem.


6. Przyszłość twoja zaczyna się dzisiaj, a nie jutro. Ioannes Paulus II


7. Prawdziwy błąd to taki, z którego nie wyciągamy żadnych wniosków.


8. Broń miejsc które nie są atakowane, atakuj miejsca, które nie są bronione.


9. Głupiec oskarża lisa o to, że wkradł się do kurnika. Człowiek rozsądny wie, że winę ponosi gospodarz co kurnika nie zabezpieczył.


10. Gdyby prawo stanowione było wbrew ludzkiemu sumieniu albo gwałciłoby jakieś wewnętrzne przekonanie związane z ludzkim sumieniem, to takiego prawa nie tylko należy nie respektować, ale wręcz odrzucać je.

Dodaj komentarz