1. Za wielki Pan Bóg żeby wejść do głowy.


2. Ofiarą miłą Bogu jest dusza zmiażdżona cierpieniem.


3. Panie gdzie jest Twój przybytek? W sercu prostym i umyśle pokornym.


4. Ach! jakież będzie nasze zdziwienie przy końcu świata, gdy danym nam będzie czytać dzieje dusz!


5. Gdy zrobisz coś złego mów: To ja, Panie, przyjdź mi z pomocą!; gdy coś dobrego: To nie ja, to mój Stwórca.


6. W godzinie śmierci Boże Miłosierdzie i niezmierzone zasługi Jezusa to jedyna Szata, w której możemy stawić się przed Tronem Boga i zostać osądzeni.


7. Gdy pomodliliśmy się do Najświętszej Dziewicy, a Ona nas nie wysłuchała, trzeba pozostawić Jej swobodę działania, nie nalegając już ani się nie martwiąc.


8. Nigdy nie zasłużysz na Moje błogosławieństwa. Nie zapracujesz na nie ani ich nie kupisz. Daję ci wszystko za darmo z powodu Mojej dobroci, a ty musisz się to rozumieć i to przyjąć!


9. Świętość polega na usposobieniu serca, które sprawia, że jesteśmy małymi i pokornymi w objęciach Boga, uznającymi swoją słabość i ufającymi do zuchwalstwa Jego dobroci ojcowskiej.


10. Złóż Dobremu Bogu ofiarę z tego, że nigdy nie będziesz zbierać owoców, to znaczy, że całe życie będziesz czuła wstręt do cierpienia, do upokorzenia, że będziesz widziała wszystkie owoce twych drobnych pragnień i twej woli spadające bezużytecznie na ziemię.

Dodaj komentarz