1. Szczęśliwe serce, które cierpi w milczeniu.


2. Twoja żona będzie miała takie wady żebyś ty został świętym.


3. Prosić Najświętszą Pannę to nie to samo co prosić Dobrego Boga.


4. O Jezu! Słodyczy niewysłowiona, zmień dla mnie w gorycz wszystkie pociechy ziemi!


5. Każdy potrzebuje Komunii: dobrzy, aby pozostali dobrymi, i źli, aby stali się dobrymi.


6. Nic bardziej nie może podobać się Bogu niż (…) uniżenie we własnej nicości. A to przestrasza diabła i każe mu uciekać.


7. Tu pod postaciami chleba i wina kryje się rzeczywista obecność Boga. Pod tą osłoną jestem zawsze cały z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.


8. Dla czystych wszystko jest czyste, dusza prosta i prawa w niczym nie dostrzega zła, ponieważ w rzeczywistości zło istnieje tylko w skażonych sercach, a nie obojętnych przedmiotach.


9. Zaczynaj wszelką modlitwę, czy to myślną czy ustną, od stawienia się w obecności Bożej. Od tego prawidła nie odstępuj nigdy, a przekonasz się wkrótce, jak bardzo ci ono pożyteczne.


10. Sekret szczęścia świętych polegał na tym, że każde zdarzenie przyjmowali jako przejaw miłości Boga. Każde zdarzenie ma ukryty, głęboki sens. Im bardziej trudne, niezrozumiałe – tym głębiej Pan Bóg pragnie wejść w nas ze swoją łaską, chce już tu, na ziemi, przygotować nas na spotkanie z Nim w niebie.


Dodaj komentarz