# 359 Deszcz

Kategorie Daily

1. Łatwiej być zdradzonym, niż zdrajcą!


2. Nie rób sam tego, co możemy zrobić razem.


3. Dobry deszcz jest jak zły kaznodzieja, nie wie, kiedy przestać.


4. Boss lassus fortius figit pedem. Zmęczony wół szybciej pracuje.


5. Większość z nas zostaje rodzicami, zanim przestała być dziećmi.


6. Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci.


7. Przyjaźń może zakończyć się miłością, ale miłość nigdy nie może zakończyć się przyjaźnią


8. Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz. Gandhi


9. „Dobry Indianin to martwy Indianin” – zwykł mawiać jeden z generałów armii USA, William Tecumseh Sherman.


10. Ludzie dzielą się na tych, którzy ciągle są zajęci pomaganiem innym i na tych, którzy ciągle zajmują się sobą lub innymi, wynajdując swoje lub cudze słabości.