# 358 Procent

Kategorie Daily

1. Najpraktyczniejszą rzeczą jest dobra teoria.


2. Kapitał skromności przynosi zawsze wysoki procent.


3. Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię. Archimedes


4. Trzeba uderzyć w wielki dzwon idei. Henryk Sienkiewicz


5. Fas est et hostd dosceri. Wolno się uczyć nawet od wroga.


6. Ja mam tak silną wolną wolę, że ona robi ze mną to co chce.


7. Wojna to zbyt poważna sprawa by pozostawiać ją generałom.


8. Masz taką pamięć, że nie pamiętasz co powinieneś zapomnieć.


9. Ktokolwiek wierzy w sprawiedliwość na świecie, ten jest fałszywie poinformowany.


10. Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa. Stefan Wyszyński