# 353 RYBA

Kategorie Daily

1. Jak za darmo, to i sól jest słodka.


2. Tylko zdrowa ryba płynie pod prąd.


3. Przestań stepować w miejscu, rusz do przodu.


4. Uśmiech jest tańszy od elektryczności, a daje więcej ciepła.


5. Problemem nie jest problem, lecz twoje nastawienie do niego.


6. Nie ten jest biedny, kto ma mało, ale ten, kto chciałby mieć więcej.


7. W naszym państwie, owszem prawo istnieje, ale nie istnieje sprawiedliwość.


8. Amar y saber no puede ser! Myślenie i miłość wykluczają się nawzajem – jak twierdzą Hiszpanie.


9. Istnieją podobno dwa rodzaje recenzji: jedne – podobają się autorowi, drugie  -wyrażają myśli czytelnika.


10. Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare. Każdy może zbłądzić, trwać w błędzie tylko głupi.